:Privacy

Privacy - AVG

Autorijschool Knap hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gegevens die wij van u opslaan zijn als volgt:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • BSN nummer

Deze gegevens hebben wij van u nodig om aan de juridische wettelijke eisen te voldoen en om onze Algemene betaling- en Leveringsvoorwaarden te kunnen naleven.

Iedereen binnen de Autorijschool heeft een geheimhoudingsplicht omtrent deze gegevens zodat deze nooit voor andere doeleinden gebruikt mogen worden dan alleen de hierboven vernoemde zaken.

Mochten deze gegevens niet meer voor deze toepassingen van kracht zijn, dan zullen deze gegevens verwijderd worden uit onze systemen.

Mocht u hier vragen over hebben, dan willen wij u vragen contact met ons op te nemen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

- Fysieke toegangsbeveiliging

- IT beveiliging

- Actief informeren van werknemers

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Bij het starten van een of meerdere opleidingen en/of cursussen, geeft u automatisch toestemming voor het maken en/of gebruiken van beeldmateriaal ten behoeve van (promotionele) doeleinden van de autorijschool en/of aan de autorijschool gerelateerde sociale platformen en website’s, tenzij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Een verzoek tot verwijdering is alleen schriftelijk mogelijk.

Met vriendelijke groet,

André Knap

Autorijschool Knap

06-21859585